FAPS-Nyt Øjenlæger: Fra 1/9 er der PRO skema klar, som skal bruges i øjenlægepraksis 

 PRO står for Patient Rapporterede Oplysninger, der anvendes struktureret og direkte i patientbehandlingen. En arbejdsgruppe med fire praktiserende øjenlæger har udarbejdet et skema, som praktiserende øjenlæger skal anvende til de patienter, der har symptomer på tørre øjne. Et symptom patienterne ofte nævner i forbindelse med udredning og behandling af en anden primær øjensygdom, og som med det nye PRO-skema nu kan få den rette opmærksomhed.

Skemaet er et redskab, som understøtter fokus ved at adressere og afdække patientens symptomer direkte på baggrund af patientens egne indtastninger. Resultatet giver øjenlægen et hurtigt og systematisk overblik over sværhedsgraden, og det giver mulighed for at målrette samtalen og behandlingen. Klinikken sender det elektroniske skema til patienten via WebReq, og patienten svarer og returnerer det, så svaret foreligger inden konsultationen. Øjenlægen kan bl.a. se resultaterne som korrespondance direkte i patientjournalen.

Skemaet består af de tolv OSDI-spørgsmål og er suppleret med seks spørgsmål om, hvilken behandling patienten har anvendt, og hvorvidt den har hjulpet. Skemaet er sammensat og pilottestet i et halvt år af fem praktiserende øjenlæger. Svarprocenten i piloten var på 73, og skemaet er evalueret med både patienter og klinikker, som vurderer, at det er meningsfuldt at implementere. 

Sådan kommer du i gang
Hvis klinikken ikke allerede er oprettet til at anvende WebReq, skal du sikre dette først inden 1/9 ved at følge vejledningen Sådan får du adgang til WebReq

Brug derefter Klinikvejledning PRO øjenskema til at se, hvordan klinikken bestiller og anvender skemaerne. Pilotafprøvningen viser, at skemaerne er nemme at håndtere, og at klinikpersonalet med fordel kan involveres. Det er vigtigt, at patienterne oplever, at øjenlægen har set og tager udgangspunkt i deres besvarelse ved konsultationen, da de ellers ikke føler sig motiveret til at besvare skemaet.

Du kan finde materialet om PRO i øjenlægepraksis på eKVIS hjemmeside

Hvis du har brug for teknisk hjælp til at få adgang til skemaet og komme i gang, kan du kontakte supporten på: tlf. 7572 0177
Hvis du har spørgsmål til PRO skemaerne generelt, kan du kontakte eKVIS på mail: ekvis@dadl.dk eller tlf.  3544 8458

Venlig hilsen
DØO og eKVIS