FAPS-Nyt Ny validering for ydelser vedrørende ringpessar

 Ydelse 3128 Skift af ringpessar og ydelse 3132 Ringtilpasning kan ikke afregnes på den samme patient samme dag.  

Ydelsesbeskrivelserne for specialet gynækologi og obstetrik blev revideret i forbindelse med moderniseringen af specialet i 2015. Ydelserne 3128 og 3132 er ikke tiltænkt til, at de skal kunne kombineres på den samme patient samme dag.

Der er foretaget en præcisering af de to ydelsesbeskrivelser samt af valideringsrapporten således, at det nu fremgår, at de to ydelser ikke kan kombineres på den samme patient samme dag.

Se ydelse 3128 og ydelse 3132.

Med venlig hilsen
Sekretariatet