FAPS-Nyt Modernisering af specialet ortopædisk kirurgi 

Kære praktiserende ortopædkirurger

Vi skriver for at minde jer om, at moderniseringen af jeres speciale vil finde sted i 2020.

Som nogen af jer måske kan huske, blev det i Forhandlingsaftalen i 2017 fastlagt, hvilke specialer, der skulle moderniseres i denne overenskomstperiode og i hvilken rækkefølge.  I 2020 kommer turen til ortopædkirurgi.

Hvis I har nogle ønsker til indholdet af moderniseringen, er det jeres speciallægeorganisation DDO, I skal henvende jer til.
DDO vil af FAPS blive bedt om at foretage udpegning af 3 praktiserende ortopædkirurger til at deltage i moderniseringsprocessen. De pågældende vil blive inviteret til et opstartsmøde i begyndelsen af 2020.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på tlf. 35448408.

Venlig hilsen
Sekretariatet