FAPS-Nyt Coronasituationen i Nordjylland 

Sekretariatet har modtaget en del henvendelser omkring situationen med covid-19 i Nordjylland, og om hvordan I som speciallæger skal forholde jer. Vi kan desværre ikke give klare svar, men her er, hvad vi ved:

Sekretariatet har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerheds coronahotline for sundhedspersonale, der oplyser, at de endnu ikke har modtaget retningslinjer om, hvordan sundhedssektoren skal forholde sig i forhold til situationen i Nordjylland, og at en afklaring formentlig først vil foreligge i næste uge.
Styrelsen henviser derfor til den generelle udmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet, der dog ikke forholder sig konkret til aktiviteten i sundhedsvæsenet.

I vil naturligvis få besked, så snart der foreligger opdaterede skriftlige retningslinjer fra myndighederne.

Overordnet set fordeler jeres henvendelser sig i to kategorier:

1. Læger med praksis med beliggenhed i de berørte kommuner med patienter fra de berørte kommuner:
Der er ikke tiltag i Sundheds- og Ældreministeriets udmelding, der ses at vedrøre begrænsning af aktiviteten i sundhedsvæsenet. Der gælder fortsat de almindelige retningslinjer for håndtering af covid-19:

•    FAPS-Nyt 82/2020 Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om brug af maske/mundbind
•    FAPS-Nyt 91/2020 Nye krav om mundbind i speciallægepraksis
•    COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet

2. Læger med praksis med beliggenhed udenfor de berørte kommuner med patienter fra de berørte kommuner:
Det fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets udmelding: ”Alle beboere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner”.

Her afventer vi myndighedernes udmelding om, hvad der kan anses for at være et væsentligt og uopsætteligt hensyn i forhold til behandling i speciallægepraksis.

I bør dog allerede nu overveje, om der er konsultationer med patienter fra de berørte kommuner, der kan omlægges til video- eller telefonkonsultationer. 

Venlig hilsen
Sekretariatet