FAPS-Nyt Akkreditering dermatologi 

Kære dermatologer

Ifølge planen skulle de første hudlæger i gang med 2. runde af akkrediteringen fra januar 2021. Survey frem til 1. marts er udskudt pga. corona-restriktionerne.

IKAS rykker de aflyste surveys frem til november og december i 2021, med mindre I har aftalt andet med IKAS. IKAS sender de nye surveydatoer ud til klinikkens e-boks i starten af marts. I skal med med det samme acceptere den nye dato i akkrediteringssitet, eller kontakte IKAS, hvis datoen giver problemer.

I starten af april sender IKAS dato ud til jer, som endnu ikke har fået en dato, og som skal have survey i oktober.
IKAS vurderer løbende corona-situationen i takt med de offentlige restriktioner, som pt gælder frem til 28. februar. Så jer, der har en surveydato efter 28. februar, skal regne med, at survey gennemføres. Hvis jeres survey må udskydes, vil I få direkte besked fra IKAS. Det er vigtigt, at I sikrer jer, at I har opgivet en mail i akkrediteringssitet under Praksisoplysninger, så IKAS kan kontakte jer hurtigt.
Inden det kommende survey, skal I opdatere jeres dokumenter og sikre, at de er delt med IKAS senest en uge før survey i akkrediteringssitet.

Det har vist sig, at den funktion i sitet, hvor en klinik kan dele et eller flere af sine dokumenter med hele sit speciale, desværre ikke fungerer. 
En klinik kan stadig dele sine dokumenter med en eller flere klinikker, hvis man kender ydernummeret. I kan læse om deling på side 10 i vejledningen til akkrediteringssitet på eKVIS' hjemmeside, hvor der også er link til akkrediteringsitet.

Hvis der er hudlæger, som vil dele deres akkrediteringsdokumenter med alle kollegaerne i specialet, kan supporten gøre det manuelt. Det kræver, at den, som vil dele, skriver "endeligt" i titlen på dokumenterne og derefter godkender dem. Vi skal have besked fra klinikken på crd.fas@dadl.dk, når dette er gjort, og derefter vil vi bede supporten om at gøre dokumenterne tilgængelige for alle hudlægerne i akkrediteringssitet. De vil kunne se de delte dokumenter under fanen "Se andres dokumenter".

Hudlæger rapporterer til hudkræft-databasen, og I bliver vurderet på dette ved survey, hvor I skal redegøre for, at I rapporterer og anvender uddata. Se mere i Specialeguiden.

Venlig hilsen eKVIS 
3544 8458