FAPS-Nyt 94/2020 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen januar - september 2020 (9 måneder)

Kære Kolleger

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden januar – september 2020.

Tallene viser en mindreomsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på 20,3 mio. kr. svarende til -0,8 pct. i forhold til det forventede.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de ni første måneder i opgørelsesperioden januar til december (12 måneder).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS’ sekretariat på tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier
Formand for FAPS