FAPS-Nyt 93/2020 HUSK at bruge registreringskode 1017! 

Kære praktiserende speciallæger

Registreringskode 1017 skal bruges ved sygehusopgaver, som er viderehenvist via jeres speciallægevisitator.
Det er vigtigt, at registreringskoden bliver brugt, da omsætningen fra de udlagte opgaver ikke skal indgå i omsætningen under økonomirammen, hvis denne overskrides.

Derfor: Husk at bruge registreringskode 1017 hver gang en viderehenvist patient kommer til udredning og behandling i praksis - og ikke kun ved første konsultation.

Det er lige så vigtigt, at I kun bruger ydelsen i forbindelse med behandlingen af patienter, hvor det er en speciallægevisitator, der har viderehenvist patienten til jer. I andre situationer skal ydelsen ikke anvendes.
 
Venlig hilsen
Sekretariatet