FAPS-Nyt 92/2020 Brev fra ministeriet og plakat - mundbind i speciallægepraksis 

Sekretariatet har  modtaget en kopi af et brev fra Sundheds- og Ældreministeriet på baggrund af, at ministeriet har modtaget en række borgerhenvendelser fra borgere, der er blevet bortvist fra lægepraksis, fordi de ikke har brugt mundbind eller visir.

I brevet uddyber Sundheds- og Ældreministeriet nogle forhold i bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren. Blandt andet fremhæver ministeriet, at det ikke er alle, der kan bruge mundbind eller visir.

Derudover præciserer ministeriet følgende:

  • Der er ikke krav i bekendtgørelsen om, at borgeren fremviser dokumentation for at være undtaget kravet. Tvivlen skal komme borgeren til gode.
  • Mundbind eller visir vil kunne fjernes i behandlingssituationer, fx hvor der skal foretages undersøgelse i næse eller mund eller hvis det vurderes hensigtsmæssigt for gennemførelsen af en konsultation, behandling mv.
  • Det er alene besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir, der kan bortvises. Såfremt en borger er omfattet af en undtagelse for kravet om brug af mundbind, kan der ikke ske bortvisning.


Sundheds- og Ældreministeriet har desuden på opfordring fra FAPS fået Rigspolitiet til at udarbejde en plakat, som I kan bruge i praksis til at opfylde bekendtgørelsens informationskrav. I kan downloade plakaten her. Andre varianter, herunder en engelsk version, kan findes her

Venlig hilsen
Sekretariatet