FAPS-Nyt 91/2020 Nye krav om mundbind i speciallægepraksis

Reglerne for mundbind i jeres praksis er nu reguleret i en ny bekendtgørelse.

Sundhedsstyrelsen skriver fortsat på deres hjemmeside, at pjecen om brug af mundbind i det offentlige rum er under opdatering, men følgende fremgår af bekendtgørelsen:

•    Patienter, besøgende og medarbejdere på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Der kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.
•    Kravet om mundbind eller visir gælder dog ikke:
 - Medarbejdere, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere har adgang.
 - Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
•    Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet.
•    Der må alene tillades adgang for besøgende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir.
•    Patienter, borgere og besøgende, der undtagelsesvis ikke har medbragt mundbind eller visir og som ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe mundbind m.v., skal vederlagsfrit kunne få udleveret mundbind til brug for den konkrete situation.
•    Det skal sikres, at medarbejdere og lignende overholder kravet om at bruge mundbind eller visir, jf. dog ovenfor.
•    Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:
 - Under kortvarig indtagelse af mad og drikke.
 - Under indtagelse af medicin.
 - Under samtale med personer, der mundaflæser.
  - Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælnings-fornemmelser.
 - Hvis politiet skal foretage identifikation.
 - Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Praksis kan straffes med bøde ved manglende overholdelse af kravet om opsætning af informationsmateriale, ved tilladelse af adgang for besøgende uden mundbind eller visir samt ved manglende sikring af medarbejdernes overholdelse af kravet om at bruge mundbind eller visir.
Læs hele bekendtgørelsen her

Myndighederne har foreløbig ikke udarbejdet en standardplakat med de informationer, der er pligt til at opsætte.
Vi kan desuden oplyse, at forsamlingsforbuddet på 10 personer ikke gælder i speciallægepraksis.

Hvis du har spørgsmål bedes du kontakte Sundhedsstyrelsens coronahotline.

Venlig hilsen
Sekretariatet