FAPS-Nyt 90/2020 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen januar - august 2020 (8 måneder) 

Kære Kolleger

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden januar – august 2020.

Tallene viser en mindreomsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på 45,4 mio. kr. svarende til -2,1 pct. i forhold til det forventede.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de otte første måneder i opgørelsesperioden januar til december (12 måneder).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS’ sekretariat på tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier
Formand for FAPS