FAPS-Nyt 9/2019 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen i perioden april 2018 - januar 2019

Økonomiramme FAPS

Tallene viser en meromsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på kr. 92 millioner svarende til 3,4 pct.
Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS' sekretariat på Tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS