FAPS-Nyt 9/2018 Nu træder den nye overenskomst i kraft

Kære medlem

Den 1. april 2018 træder vores nye overenskomst om speciallægehjælp i kraft. I løbet af få dage lander den blå bog i din klinik, og du kan også læse den på FAPS' hjemmeside.

Det har været et langt sejt træk at nå så langt, men vi er rigtig glade for resultatet. På medlemsmøderne, hvor vi har mødt en del af jer, har vi heldigvis oplevet, at I også er tilfredse med den nye aftale.

Vi har fået en 4-årig aftale, hvilket faktisk er helt unikt. Med aftalen har vi styrket sektorens position, bl.a. ved at fortsætte og udvikle vores ambitiøse kvalitetsarbejde og moderniseringerne.

Nu kender vi vores betingelser de næste 4 år, det anser bestyrelsen for en stor fordel.

Tak til alle, der har bidraget til processen!

Kirsten Ilkjær, formand
Niels Henrik Nielsen, næstformand