FAPS-Nyt 89/2020 Mulighed for vaccination mod pneumokok i speciallægepraksis 

Den 2. oktober modtog I FAPS Nyt, hvor det fremgik, at I havde mulighed for at tilbyde jeres patienter og personale, der er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination, mulighed for at blive vaccineret i jeres praksis, og at I til afregningen kunne anvende ydelseskoderne fra den afregningsaftale, som PLO og RLTN havde indgået.

Vi har fået en forespørgsel, om det samme gælder pneumokokvaccinationer.

Det fremgår af bekendtgørelse om gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper, at enhver læge med ret til selvstændigt virke eller anden person på dennes ansvar kan foretage den gratis vaccination. Lægen skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med vaccinationen og modtager en fastsat betaling herfor fra patientens bopælsregion.

RLTN har overfor FAPS tilkendegivet, at speciallægepraksis ligeledes har mulighed for at foretage pneumokok-vaccination ved hjælp af de ydelseskoder, der fremgår af aftale mellem RTLN og PLO om afregning af honorarer for pneumokokvaccinationer.

Husk at registrere vaccinationer i DDV.

Venlig hilsen
Sekretariatet