FAPS-Nyt 83/2020 Praktiserende speciallæger kan tilbyde patienterne gratis influenzavaccination på lige fod med almen praksis 

FAPS har modtaget en række henvendelser fra særligt lungemedicinere, der finder det fagligt relevant, at speciallægepraksis også kan vaccinere blandt andet kronikere og praksispersonale mod influenza.

I dette års bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper er personale i sundheds- og omsorgssektoren blevet omfattet af muligheden for at blive gratis influenzavaccineret fra den 1. oktober 2020.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at enhver læge med ret til selvstændigt virke eller anden person på dennes ansvar kan foretage den gratis influenzavaccination. Lægen skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med vaccinationen og modtager en fastsat betaling herfor fra patientens bopælsregion.

RLTN har oplyst, at de praktiserende speciallæger kan anvende de ydelseskoder for udførte vaccinationer, der fremgår af den afregningsaftale for influenzavaccination, der er indgået mellem RLTN og PLO.

Husk at registrere vaccinationer i DDV.

Venlig hilsen
Sekretariatet