FAPS-Nyt 82/2020 Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om brug af mundbind/masker

Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort et nyt sæt retningslinjer om tiltag i forbindelse med pleje- og behandlingssituationer, hvor der ikke kan holdes 1 meters afstand eller mere til patienten. Den nye retningslinje har fokus på situationer, hvor der ikke er konkret mistanke om smitte med ny coronavirus.

Af retningslinjens afsnit 5 side 16 fremgår følgende vedr. praksissektoren:
Praksissektor, herunder almen praksis, speciallæge praksis, ergoterapi, fysioterapi, psykolog, tandlæge mv. Konsultationer bør så vidt muligt afholdes med afstand mellem personale og patient, uden unødvendig fysisk kontakt og med tiltag der mindsker ansigt-til-ansigt kontakt som at vende ansigtet væk, når afstand ikke kan holdes. Video- og telefonkonsultationer kan anvendes, hvor det er egnet.

Eksempler på, hvornår ansigtsværnemidler er et relevant smitteforebyggende supplerende tiltag i praksissektor:
Ved behandling, undersøgelser, procedurer eller konsultationer, hvor der ikke kan holdes 1 meters afstand til patienter, dog 2 meters afstand til patienter med kendt øget risiko, fx spaltelampeundersøgelse af øjne, stetoskopi, abdominal undersøgelse, blodprøvetagning, fysioterapi med behov for fysisk kontakt, støtte ved genoptræning, ergoterapeutiske undersøgelser mv.

Endvidere vil vi fremhæve følgende fra retningslinjen:
Sundhedsstyrelsen finder ikke, at der er behov for en anbefaling om, at alt personale, patienter, borgere og pårørende generelt og til hver en tid skal anvende ansigtsværnemidler. Der kan dog være forhold i fx en almen praksis, sygehusambulatorie eller på plejehjem der gør, at der er øget risiko for smitte, fx hvis fysiske rammer generelt vanskeliggør, at der holdes afstand, eller der er andre forhold, der øger risikoen for smittespredning.

Læs hele retningslinjen her – se særligt side 13-17

Læs Sundhedsstyrelsens omtale af den nye retningslinje