FAPS-Nyt 80/2020 Spørgsmål vedrørende covid-19 

FAPS’ medlemsservice modtager en del henvendelser fra jer angående håndteringen af covid-19 ude i jeres praksis.

Myndighedernes rådgivning til sundhedspersonale fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Telefonisk rådgivning til sundhedspersonale fås hos corona-hotline i Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 70 20 02 66, hvor telefonen besvares af sundhedsfagligt personale.

Vær opmærksom på, at der kan være lang ventetid på at blive ekspederet.

FAPS afventer fortsat Sundhedsstyrelsens retningslinjer for brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren. Vi informerer jer, så snart retningslinjerne foreligger.

Venlig hilsen
Sekretariatet