FAPS-Nyt 8/2019 Kære kolleger

I dag har regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om en sundhedsreform. 

Der har jo været omfattende forhandlinger siden regeringen i januar måned offentliggjorde sit udspil til en sundhedsreform, så det var rart at læse, at speciallægesektoren stadig er tænkt ind i planerne for en sundhedsreform. Der lægges op til patientrettigheder om ventetid, og der skal være fokus på at sikre en bedre fordeling af speciallæger i hele Danmark.

Som noget nyt lægges der også op til en udbygning af behandlingskapaciteten i børne- og ungdomspsykiatri. 
Allerede fra 2021 vil der, hvis planen bliver effektueret, blive afsat 30 mio. kr. om året til flere ydernumre til praktiserende børne- og ungdomspsykiatere.

Læs uddrag af aftalen her

Læs hele aftalen her

Bedste hilsner
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS