FAPS-Nyt 79/2020 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen januar - juli 2020 (7 måneder) 

Kære Kolleger

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden januar – juli 2020.

Tallene viser en mindreomsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på 69,9 mio. kr. svarende til -3,6 pct. i forhold til det forventede.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.
Dette er de syv første måneder i opgørelsesperioden januar til december (12 måneder).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS’ sekretariat på tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS