FAPS-Nyt 74/2020 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen januar - juni 2020 (6 måneder)

Kære Kolleger

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden januar – juni 2020.

Tallene viser en mindreomsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på 69,8 mio. kr. svarende til -4,0 pct. i forhold til det forventede.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de seks første måneder i opgørelsesperioden januar til december (12 måneder).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS’ sekretariat på tlf.: 35 44 84 08.
Med venlig hilsen
Kirsten Ilkjær