FAPS-Nyt 71/2020 Aftalen om salg af værnemidler ophører

Danske Regioner har meddelt, at aftalen af 14. april om salg af værnemidler til praktiserende speciallæger ophører med virkning fra den 24. august 2020.

Aftalen blev indgået som følge af, at Lægemiddelstyrelsen den 27. marts 2020 havde henstillet til, at leverandører prioriterede levering til regionerne, hvorfor det ikke var muligt for praksissektoren selv at kunne indkøbe værnemidler som normalt. Imidlertid ophævede Lægemiddelstyrelsen denne henstilling den 13. maj 2020, hvorfor markedet nu er normaliseret.

På baggrund heraf ophæves den midlertidige ordning om regionernes salg af værnemidler til speciallægepraksis, der således fremadrettet skal købes hos de private leverandører efter normal praksis.

Venlig hilsen
Sekretariatet