FAPS-Nyt 7/2018 Diagnosekodning i den nye overenskomst - fra hvornår?

I den nye overenskomst om speciallægehjælp, der træder i kraft 1. april 2018, er det aftalt, at alle praktiserende speciallæger skal diagnosekode. Det er det til enhver tid gældende ICD-kodesystem, der skal anvendes.

Selvom overenskomsten træder i kraft den 1. april, er der aftalt en implementeringsproces omkring diagnosekodning, der strækker sig over hele 2018. Til at understøtte implementeringen har eKVIS fået til opgave i samarbejde med speciallægeorganisationerne at udarbejde kodelister, der skal understøtte en ensartet kodepraksis. Dette arbejde kommer til at foregå i 1. halvdel af 2018. Det betyder, at hvis du allerede diagnosekoder kan du fortsætter som hidtil med det, og hvis du ikke koder, venter du på mere information om diagnosekodning fra din speciallægeeorganisation, eKVIS og FAPS.

Det skal tilføjes, at FAPS i disse dage afholder regionale medlemsmøder, hvor der informeres om den nye overenskomst. Det har du modtaget særskilt invitation til.

Den blå bog er i trykken og lander hos dig umiddelbart før den 1. april 2018. Du kan allerede nu læse den sammenskrevne overenskomst om speciallægehjælp på vores hjemmeside: