FAPS-Nyt 67/2020 Fortsat mulighed for brug af aftalerne om video- og telefonkonsultationer 

Kære praktiserende speciallæger

Sekretariatet har fået en række henvendelser om fortsat brug af coronaaftalerne om video- og telefonkonsultationer.

Både aftalen om video- og telefonkonsultationer som erstatning for fysiske konsultationer er fortsat gældende, så I kan stadig bruge aftalerne, hvor det giver fagligt mening.

Det fremgår også fortsat af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet, at telefon- og videokonsultationer fortsat bør anvendes, hvor det er fagligt forsvarligt.  

Aftalerne om video- og telefonkonsultationer løber, indtil de bliver sagt op. Sekretariatet udsender et nyt FAPS Nyt, hvis det bliver aktuelt.

Venlig hilsen
Sekretariatet