FAPS-Nyt 66/2020 Husk at bruge registreringskode 1017 vedr. patienter, der er viderehenvist fra din speciallægevisitator 

Kære praktiserende speciallæger

Registreringskode 1017 skal bruges ved udlægning af sygehusopgaver til speciallægepraksis i henhold til den midlertidige aftale med RLTN om pukkelafvikling.

Det er vigtigt, at registreringskoden bliver brugt korrekt, da det er aftalt med RLTN, at honorarerne fra de udlagte opgaver ikke skal indgå i omsætningen under økonomirammen/deltidsydernes omsætningsloft.

Derfor: Husk at bruge registreringskode 1017 hver gang en viderehenvist patient kommer til udredning og behandling i praksis - og ikke kun ved den første konsultation.

Det kan tilføjes, at sekretariatet har haft forespørgsler, om 1017 kan bruges i situationer, hvor patienter oplyser, at de kommer, fordi de ikke kan blive behandlet i sygehusregi. Det kan den ikke.
Registreringsydelse 1017 kan kun anvendes forbindelse med behandling af patienter, hvor det er en speciallægevisitator, der har viderehenvist patienten. 

OBS! - Een regning pr. patient pr. behandlingsdag:
Danske Regioner har oplyst, at alt, hvad der er foretaget vedrørende en patient på samme behandlingsdag, fremover skal afregnes på samme regning. Ellers bliver regningen afvist. Dette gælder generelt, men altså også for behandlinger, der kodes med 1017. Det er ikke en ny regel, men fremover vil regionerne håndhæve den, sådan at det ikke længere er muligt eksempelvis at afregne konsulationsydelsen på én regning og tillægsydelser på en anden regning.

Venlig hilsen
Sekretariatet