FAPS-Nyt 64/2020 Rationel brug af værnemidler ved mistænkt eller bekræftet COVID-19 

Statens Serum Institut (SSI) har i juni revideret sin vejledning om brug af værnemidler ved mistænkte eller bekræftede tilfælde af COVID-19.

Læs hele vejledningen her.

Hvis du har spørgsmål til vejledningen, bedes du kontakte infektionshygiejnisk afdeling (SSI) på tlf.
32 68 37 51 kl. 9.00-15.00 eller sende en e-mail til: epiinfo@ssi.dk