FAPS-Nyt 62/2020 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen januar - maj 2020 (5 måneder)

Kære Kolleger


Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden januar – maj 2020.

Tallene viser en mindreomsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på 90,8 mio. kr. svarende til -6,2 pct. I forhold til det forventede.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.
Dette er de fem første måneder i opgørelsesperioden januar til december (12 måneder).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS’ sekretariat på tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS