FAPS-Nyt 60/2020 Kursus for praksispersonale i speciallægepraksis 2020 

Vi gentager succesen med en inspirerende kursusdag for dit praksispersonale.

Der bliver afholdt to kurser – denne gang et i København og et i Vejle i efteråret 2020.

Årets tema er 'Sammenhold og Forandringer i speciallægepraksis' med to spændende foredragsholdere.

I starten af august sender vi et FAPS- Nyt med invitation, samt program og link til tilmelding.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen:
9. oktober i København eller 20. november i Vejle.

Venlig hilsen
Sekretariatet