FAPS-Nyt 6/2021 Seneste informationer om vaccination mod COVID-19 af praktiserende speciallæger

Kære kolleger

FAPS får mange henvendelser fra jer, hvor I helt forståeligt spørger til, hvornår I og jeres personale kan forvente at blive vaccineret.

Som vi skrev til jer i mandags, er FAPS i dialog med Sundhedsstyrelsen omkring vaccination i speciallægepraksis. Vi har fremført alle argumenterne om, at der i mange specialer er en større risiko for smitte, og at vi ved egen sygdom kan risikere at smitte patienter - eller at vi ikke kan løse de samfundsmæssige vigtige opgaver i praksis, med risiko for en overbelastning på sygehusene, som i forvejen er presset.
Lægeforeningens formand Camilla Ratcke har fremført det samme på møder med Sundhedsstyrelsen.

Jeg kan fortælle, at jeg i går talte med lederen af vaccinationsindsatsen i Sundhedsstyrelsen. Han bekræfter, at speciallægepraksis er med i vacciantionsplanen og prioriteres under punkt 4: "personale i sundheds-. ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager kritisk funktion”.
Han kunne oplyse, at strategien lige nu er at få vaccineret de personaler på sygehusene, som har med COVID patienter at gøre, eller som ser akutte patienter, der ikke kan være testet først.

Når vi så alligevel på FB ser, at andre bliver vaccineret, er det fordi, man også har bedt om, at vaccine ikke går til spilde. Så hvis nogen ikke møder op - og når der er mere end forventet i ampuller - ja, så vaccinerer man dem, der nu er i nærheden på det tidspunkt. Så det er altså ikke udtryk for en ændret udmøntning af fordelingsstrategien.

Jeg aftalte med ham, at han skulle have tilsendt resultatet af den enquete, som de allerfleste af jer har svaret på. Resultatet af enqueten har han modtaget i dag, så Sundhedsstyrelsen har nu et detaljeret overblik over behovet i speciallægepraksis.

For så vidt angår primærsektoren er det for nuværende kun de PLO-læger (med klinikpersonale), der skulle vaccinere på plejehjemmene, der er blevet vaccineret. Men også her gælder det, at hvis der er vacciner til overs, må de ikke gå til spilde og kan blive anvendt til andre.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvornår det så bliver vores tur, er der stadig for mange ubekendte til at sætte dato på. Det er endnu uvist, hvor mange og hvilke vacciner, der kommer og hvornår de kommer til landet.

Så selv om vi alle gerne vil vaccineres hurtigt, så må vi også erkende, at vores kollegaer på sygehusene, der dag ud og dag ind står mellem COVID patienter, skal vaccineres før os. 

FAPS holder fast i dialogen med Sundhedsstyrelsen, og vi orienterer jer, så snart vi ved mere.

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow Mourier, 
formand