FAPS-Nyt 6/2019 Se her - kurser for praktiserende speciallæger 

Planlægger du at sælge din praksis?
Kurset giver dig systematiseret viden om de spørgsmål, du bør tage stilling før, under og efter salget af din praksis.

Du får også svar på, hvad du skal være opmærksom på omkring økonomi, skat, pension og forsikring. Ligeledes om hvad der skal ske, når din praksis er solgt, og der bliver mere tid til andet end arbejde.

Ledsagere er velkomne.

Praktisk:
Tid: 19.-20. september 2019
Sted: Comwell Kellers Park, Børkop ved Vejle Fjord

Pris: 5.450 kr. for speciallægen, 2.725 kr. for ledsager.

Der kan ydes tilskud fra FAS’ Efteruddannelsesfond.

Klik her for tilmelding

Kursus for den erfarne speciallæge
Kurset for praktiserende speciallæger med mere end 3 års erfaring som klinikejere. Kurset blev gennemført første gang i 2018 med en stor succes og indgår nu i det samlede kursusudbud til speciallæger.
Kurset er for dig som har lyst til og brug for alene og sammen med kolleger – at reflektere over din klinik og dit arbejdsliv og at træffe kvalificerede beslutninger om de områder, hvor udvikling ønskes.
Du får et kortlagt klinikkens udfordringsbillede, identificeret klinikkens udviklingsområder, kortlagt dine værdier som klinikejer, udarbejdet en handleplan for klinikkens fremtid og gode ideer til, hvordan du kommer fra start og hvad du skal være opmærksom på undervejs.
Resultatet af kurset er, at du har en handleplan for klinikkens udvikling, for din personlige udvikling og et fortsat godt arbejdsliv.

Tid: 21.-24. maj 2019
Sted: Gl. Avernæs, Sinatur Hotel & Konference
Helnæsvej 9, 5631 Ebberup.

Pris: 16.400 kr.

FAS’ Efteruddannelsesfond yder refusion for i alt 4 dage.
For tilmeldning til kurset - klik her

Klik her for flere kurser