FAPS-Nyt 6/2018  Vedrørende databehandleraftaler

Det fremgik af det materiale, som FAPS tidligere har fremsendt til dig vedrørende Persondataforordningen, at der skal indgås en såkaldt databehandleraftale mellem den enkelte speciallæge og dennes systemhus.

FAPS er orienteret om, at der i løbet af kort tid vil foreligge en databehandleraftale, som de systemhuse, der er med i PL-Forum, vil benytte. Det enkelte systemhus vil fremsende aftalen til speciallægens elektroniske godkendelse, så aftalen kan indgås hurtigt og smidigt.

Databehandleraftalen vil være godkendt af den advokat, som både FAPS og PLO benytter. Det er PLO, der har stået for arbejdet, og efter det oplyste er der få udeståender tilbage, som forventes at falde på plads i løbet af kort tid.

Du kan se her, hvilke systemhuse, der er med i PLForum.  Hvis du benytter et systemhus, der ikke er med i PL Forum, skal du selv rette henvendelse til dit systemhus for at indgå en databehandleraftale.