FAPS-Nyt 59/2020 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen januar - april 2020 (4 måneder)

Kære Kolleger   
   
Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden januar - april 2020. Tallene viser en mindreomsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på kr. 94,7 millioner svarende til -8,1 pct.   

Tallene afspejler, at der i sidste halvdel af marts måned og hele april måned har været en reduktion i omsætningen i forbindelse med coronakrisen.
   
Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.   

Dette er de fire første måneder i opgørelsesperioden januar til december 2020.       

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS' sekretariat på Tlf.: 35 44 84 08.     

Med venlig hilsen   
   
Kirsten Ilkjær   
Formand for FAPS