FAPS-Nyt 57/2020 Udlægning af sygehusydelser

 Kære kolleger

Jeg har den glæde at informere jer om, at RLTN har valgt at forlænge tillægsaftalen med FAPS om udlægning af sygehusydelser. Det er rigtig positivt, da det giver os en længere periode til at vise regionerne, hvordan de praktiserende speciallæger kan spille en større rolle til gavn for det samlede sundhedsvæsen.

Aftalen er forlænget til udgangen af 2020, for de psykiatriske specialer dog - desværre - kun til 1. september 2020. Dette hænger sammen med, at ventetidsgarantien træder i kraft igen på hospitalerne på disse tidspunkter.

Det fremgår nu af aftalen, at den også omfatter elektive ydelser, og at den kan anvendes til, at de praktiserende speciallæger bidrager til pukkelafvikling.

Arbejdsgangen er uændret, se arbejdsgangsbeskrivelsen. Eneste ændring er, at der er tilføjet "elektiv".

Det er vigtigt, at I opdaterer sundhed.dk med oplysning om jeres sommerferie, så I ikke får viderehenvist patienter i jeres ferie.

Bedste hilsner
Kirsten Ilkjær, formand