FAPS-Nyt 55/2021 Omsætning i perioden januar 2021 - maj 2021

Kære kolleger

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden januar 21 – maj 2021.

Tallene viser en meromsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på kr. 84,2 millioner svarende til 5,7 pct.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.
Dette er de fem første måneder i opgørelsesperioden januar til december (12 måneder).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS’ sekretariat på tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier
Formand for FAPS