FAPS-Nyt 54/2020 FAPS’ repræsentantskabsmøde i oktober 

Den 3. oktober 2020 holder FAPS repræsentantskabsmøde i Vejle. Mødet er åbent for alle medlemmer af FAPS.

Den foreløbige dagsorden kan ses på www.laeger.dk under FAPS samt i Ugeskrift for Læger den 22. juni 2020.

Mødet holdes kl. 9.30-16.00 på Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Repræsentanter modtager i disse dage en særskilt invitation til mødet med link til tilmelding.

Venlig hilsen
Sekretariatet