FAPS-Nyt 52/2020 Økonomirammen: Opfølgning på omsætningen januar – marts 2020 (3 måneder)

Kære Kolleger

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden januar – marts 2020. Tallene viser en mindre omsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på kr. 32 millioner svarende til -3,6 pct.

Tallene afspejler, at der i sidste halvdel af marts måned har været en reduktion i omsætningen i forbindelse med corona-krisen. 

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de tre første måneder i opgørelsesperioden januar til december 2020.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS' sekretariat på Tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen

Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS