FAPS-Nyt 5/2021 Om afstandskrav og forsamlingsforbud

Den 5. januar holdt statsministeren pressemøde, hvor det blev meddelt, at forsamlingsforbuddet indskrænkes fra 10 personer til 5 personer, og samtidig blev afstandsanbefalingen hævet fra 1 meter til 2 meter.

Sekretariatet har fået en række henvendelser om, hvorvidt kravene gælder i speciallægepraksis.

For så vidt angår forsamlingsforbuddet, så er speciallægepraksis sammen med resten af sundhedsvæsenet ikke omfattet af forsamlingsforbuddet.

For så vidt angår afstandsanbefalingen, så har Sundhedsstyrelsen oplyst, at det er en anbefaling – ikke et krav – men at anbefalingen gælder alle steder i det offentlige rum og således også i speciallægepraksis.

Det forventes, at de skriftlige retningslinjer for aktiviteten i sundhedsvæsenet vil blive revideret, så det afspejler den generelle anbefaling om 2 meters afstand.

Venlig hilsen
Sekretariatet