FAPS-Nyt 5/2019 Tilskuddet til Inegy og Atozet mod forhøjet kolesterol bortfalder den 20. maj 2019

Lægemiddelstyrelsen har bedt os om at informere om, at tilskuddet til Inegy og Atozet mod forhøjet kolesterol bortfalder den 20. maj 2019.

Se nærmere på Lægemiddelstyrelsen hjemmeside: