FAPS-Nyt 48/2020 Ny mulighed for test af patienter før behandling i speciallægepraksis 

Sundhedsstyrelsen har i dag udgivet en ny retningslinje, som beskriver speciallægepraksis’ mulighed for at få testet patienter før gennemførelse af aerosolgenererede procedurer eller andre eller andre risikofyldte procedurer. Læs hele retningslinjen - og især s. 9 og 10 - på dette link.

Implementering af test i forbindelse med særlige undersøgelser og procedurer i speciallægepraksis skal være gennemført senest d. 27. april 2020.

Sundhedsstyrelsen skriver bl.a.:
Der er en række procedurer, særligt aerosolgenererede procedurer, der udgør en særlig risiko for smittespredning til det udførende sundhedspersonale. Aerosolgenererende procedurer er defineret af Statens Serum Institut. For at forebygge smittespredning fra asymptomatiske patienter til sundhedspersonale, ved aerosolgenererende procedurer eller andre procedurer som vurderes at udgøre en særlig risiko, i speciallæge praksis, på tandlægeklinikker eller ved ambulante forløb på sygehus, kan der i disse situationer, efter konkret aftale, ordineres en test for SARS-CoV-2 forud for proceduren. Testen kan ordineres af den læge eller tandlæge, der skal udføre proceduren.

Der er i retningslinjen nævnte følgende eksempler på procedurer i speciallægepraksis, som kan begrunde en test:
•     Øvre skopier som kan udløse hosterefleks hos patienten, fx fiberskopi, rhinoskopi, laryngoskopi,bronkoskopi og gastroskopi.
•    Operative procedurer i næse, bihule, mund og svælg i lokalbedøvelse, fx biopsitagning fra tonsiller.
•    Dagkirurgiske indgreb der kræver generelanæstesi eller anæstesiassisteret rus.
•    Lungefunktionsundersøgelser hvor der ikke kan sikres nødvendig afstand, fx diffusionskapacitet.

Proceduren skal planlægges således, at testsvar foreligger, inden den udføres. Der foretages altid i den
konkrete situation en individuel vurdering af, hvorvidt proceduren kan udskydes under hensyn til patientens helbred.

Hvis testen er positiv for SARS-CoV-2 forud for planlagt procedure, udskydes proceduren. Patienten
skal informeres om at selvisolere i 7 dage i henhold til anbefalinger, og såfremt der fremkommer symptomer inden for de 7 dage, skal patienten selvisolere til 48 timer efter symptomophør.

Uanset testens resultat skal personalet ved gennemførsel af aerosoldannende procedurer anvende de anbefalede værnemidler.

Venlig hilsen
Sekretariatet