FAPS-Nyt 47/2020 Ændring i aftale om udlægning af sygehusopgaver til speciallægepraksis 

Kære kolleger

Vi har nu været i gang med aftalen i et par uger, og der er kommet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, der betyder, at sygehuse og speciallægepraksis er påbegyndt en normaliseret hverdag.

FAPS og RLTN har derfor ændret i aftalen, så det nu kun er subakutte behandlinger – og ikke længere akutte - der kan viderehenvises fra sygehusene til speciallægepraksis.

Den ændrede aftale giver en mindre binding af os praktiserende speciallæger, fordi vi ikke skal stå til rådighed for akutte opgaver, der skal håndteres med det samme.

Desuden vil det fremadrettet være sådan, at du bliver kontaktet på din mobiltelefon af speciallægevisitator, hvis der er en henvisning på vej til dig vedrørende en subakut udlagt sygehusopgave. Du behøver altså ikke at vogte lige så nidkært over din indbakke.

Derudover er der ingen ændringer i aftalen.

Jeg vil gerne takke jer for at have bakket så godt op om aftalen hidtil, også da jeg appellerede til jer om at stille jer til rådighed i dagene op til påske. Det blev heldigvis ikke nødvendigt, men aftalen blev jo indgået på et tidspunkt, hvor vi frygtede, at coronasituationen ville udvikle sig langt mere dramatisk end tilfældet blev.

Aftalen er stadig midlertidig, men den udpeger en helt ny retning for speciallægepraksis’ rolle i det nære sundhedsvæsen, og det kan blive vigtigt fremover. Samtidig viser vi i den aktuelle situation, at vi står klar til at hjælpe vores kolleger på sygehusene, hvis coronasituationen ændrer sig. Så kan det også blive aktuelt igen at tage imod akutte henvisninger.

Aftalen er så småt ved at blive taget i brug inden for flere specialer. Det er vigtigt, at henvisningen kommer til dig via speciallægevisitator. Skulle du få en henvisning vedrørende udlagt sygehusbehandling på anden vis, bedes du kontakte sekretariatet på 3544 8408, så vil de hjælpe.

En anden vigtig ting: Vær opmærksom på, at I KUN at må læse de henvisninger, som er sendt til jer fra speciallægevisitator. Det er i strid med lovgivningen at gøre sig bekendt med indholdet i andre henvisninger, herunder andre sygehushenvisninger. I må heller ikke kontakte patienter, hvis ikke de er henvist til jer af speciallægevisitator, da I så ikke har en behandlerrelation.

Husk at alle behandlinger, der er udlagt fra et sygehus, skal afregnes med overenskomstens eksisterende ydelsesnummer samt ydelsesnummer 1017.

For at det skal blive let for sygehusafdelingerne at få et overblik over, hvordan de kan bruge aftalen, har Danske Regioner og FAPS udarbejde en kort og overskuelig oversigt, der viser arbejdsgangen på sygehuset, hos speciallægevisitator og hos den enkelte speciallæge. Tryk her for at se oversigten.

Jeg er fortsat rigtig glad for, at vi som samlet gruppe har vist, at vi tog opgaven på os - og at vi står klar til at løfte en større opgave i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

De bedste hilsner
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS