FAPS-Nyt 46/2021 Ny retningslinje om mundbind

Kære praktiserende speciallæger

I dag har Sundhedsstyrelsen udsendt en ny retningslinje om mundbind i sundhedsvæsenet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mundbind fortsat bæres i de dele af sundhedsvæsenet, hvor der kan være øget risiko for smitte.
I den forbindelse anbefales det, at patienter, der opholder sig i venteværelser, i øre-næse-hals praksis bærer mundbind, da der her vil kunne være patienter med luftvejssymptomer. Det gælder også for patienter i akutmodtagelser,  akutklinikker, almen praksis og hos vagtlægen.

Ud over dette anbefaler sundhedsstyrelsen, at borgere, der skal testes for COVID-19 og patienter, der har symptomer og bryder selvisolation, fx for at komme til læge eller på sygehus, fortsat benytter mundbind.

Endelig skriver Sundhedsstyrelsen, at personalet i sundhedsvæsenet derudover kan gå tilbage til at anvende de retningslinjer, der er beskrevet i den nationale infektionshygiejniske retningslinje. Du kan se de nationale retningslinjer her 

Er du i tvivl om hvilke(n) retningslinjer, der er relevante, kan du kontakte Serum Instituttets Centrale Enhed for Infektionshygiejne, tlf.: 32683751 og e-mail: CEImail@ssi.dk

Sundhedsstyrelsens udmelding kan i sin helhed læses her

Med venlig hilsen
Sekretariatet