FAPS-Nyt 45/2021 Krav om mundbind bliver ophævet per 14. juni 2021

Sundhedsstyrelsen har bekræftet, at alle krav om brug af mundbind i speciallægepraksis bliver ophævet per 14. juni 2021, jf.  den endelige aftale om yderligere udfasning af restriktioner.

Den nu gældende bekendtgørelse for brug af mundbind i sundhedsvæsenet nedlægges derfor også fra på mandag den 14. juni.

Sundhedsstyrelsen arbejder dog på en opdatering af retningslinjer for brug af værnemidler i sundhedsvæsenet. Dato for offentliggørelse af disse er ikke fastlagt endnu, men vil blive udsendt med et FAPS-Nyt så snart de foreligger.

Venlig hilsen
Sekretariatet