FAPS-Nyt 45/2020 Bestilling af yderligere værnemidler

Kære praktiserende speciallæger

Regionerne er lige nu i gang med at pakke og levere værnemidler til alle praktiserende speciallæger med ydernummer. De pakker, som I modtager fra dem, vil være gratis, mens yderligere værnemidler vil kunne rekvireres hos regionen mod betaling.

Vejledning til bestilling af yderligere værnemidler
Vi har fået følgende anvisninger fra de fem regioner i forhold til, hvordan I rekvirerer yderligere værnemidler.

Region Nordjylland:
De enkelte speciallæger vil i denne uge (uge 16) modtage brugernavn og login til et bestillingssystem, hvor man vil kunne bestille yderligere værnemidler.

Region Midtjylland:
Bestilling sker ved at sende e-mail til: covid-19.region@rm.dk  med forventet levering, som udgangspunkt, indenfor 2 hverdage.

Region Syddanmark:
Bestilling sker ved at sende en e-mail til: HVpraksis@rsyd.dk Kontaktperson i regionen vedrørende bestillinger: Hanne Jeppesen.

Region Sjælland:
De læger, der er oprettet i RSPraksis (Lægeportalen), hvor der bestilles utensilier og forbindsstoffer – bestiller dér.
Er man ikke oprettet i RSPraksis, skal man en mail til indkoebcorona@regionsjaelland.dk, så bliver man oprettet og kan bestille dér.

Region Hovedstaden:
Bestilling sker ved at sende en e-mail til csu@regionh.dk

Restriktion for salg af desinfektionsmidler (sprit) til speciallægepraksis ophævet
FAPS har fået meddelelse om, at Lægemiddelstyrelsen har skrevet til de danske leverandører af desinfektionsmidler (sprit) og hævet den prioritering, der har været på desinfektionsmidler, således at den nu gælder for hele det danske sundhedsvæsen og ikke kun sygehusene. Det betyder, at leverandørerne igen kan sælge desinfektionsmidler til speciallægepraksis.

Med venlig hilsen
Sekretariatet