FAPS-Nyt 45/2019 Formanden ønsker glædelig jul 

Kære kolleger

Jeg vil gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår - med tak for 2019.

I bestyrelsen har vi haft et arbejdsomt og spændende år, og vi har på en lang række områder arbejdet videre med fremtidens speciallægepraksis. Hvordan kan vi blive en endnu mere integreret del af det danske sundhedsvæsen, så vi sammen med vores kolleger i almen praksis kan sørge for, at langt flere patienter udredes og færdigbehandles i det primære sundhedsvæsen? Hvordan kan vi aflaste sygehusene i endnu højere grad? Og hvordan kan vi være et attraktivt speciallægetilbud for borgere i hele Danmark? Hvis det skal lykkes, er vi nødt til at blive flere FAPS’ere, og der må oprettes nye ydernumre, især i dele af landet, hvor vi ikke er tilstrækkeligt godt repræsenteret i dag.

PLO og FAPS er enige om, at der både er brug for flere alment praktiserende læger og flere praktiserende speciallæger, hvis det nære sundhedsvæsen skal styrkes, så vi kan reducere tilstrømningen til sygehusene. Derfor holder vi i fællesskab d. 14. januar en konference for særligt indbudte aktører med titlen ”En speciallæge tæt på dig – fremtidens nære sundhedsvæsen.” Her vil vi bl.a. sætte fokus på den omstilling, der er sket af det israelske sundhedsvæsen, med en markant opprioritering af det nære sundhedsvæsen, som har kastet en række positive resultater af sig.

Fra vores egen del af verden vil jeg nævne, at den planlagte proces med moderniseringer skrider planmæssigt fremad. Det er en stor styrke for vores sektor. I år er yderligere to specialer moderniseret. Også tak for det store arbejde, som det har krævet.
Igen i 2019 har der været mange FAPS-ambassadører. Der er medlemmer, som har ydet et stort arbejde i de regionale Samarbejdsudvalg, medlemmer som har været aktive i organisationerne, men også medlemmer, som på andre måder har gjort et vigtigt stykke arbejde for FAPS - f.eks. ved at invitere politikere på besøg i deres klinik. Tak til alle jer - jeg håber, at I kan være med til at inspirere endnu flere til på et tidspunkt at yde en større eller mindre indsats for vores sektor. Det er heldigvis både sjovt og lærerigt at være med. Og sekretariatet er også her altid parat til at hjælpe jer.

Høj kvalitet og det, at vi er i stand til at dokumentere vores kvalitet, er af stor betydning. Jeg håber, at I i forbindelse med 2. akkrediteringsrunde høster frugterne af det store arbejde fra 1. runde. For de af jer, som er nynedsatte, er det en lidt større opgave, men jeg håber, at I finder processen meningsfuld og relevant.

Det kunne måske næsten lyde som en julegave, når jeg fortæller, at der er penge på kursuskontoen. Så hvad med at bruge lidt af juleferien på at planlægge spændende kursusaktivitet for klinikken i 2020. Og husk at søge vores Fond (som vi har sammen med Danske Regioner) om refusion. Det er også en måde at dokumentere, at vi vedligeholder vores faglige kompetencer.  

Rigtig glædelig jul til jer og jeres kære.
Kirsten Ilkjær