FAPS-Nyt 44/2021 Forlængelse af aftalen om viderehenvisning af sygehuspatienter 

Kære kolleger

Endnu engang er det lykkedes at få forlænget aftalen om viderehenvisning af sygehuspatienter. Forlængelsen gælder indtil videre frem til udgangen af september 2021.

Aftalen har nu løbet i over et år, og den har haft en utrolig stor betydning for hele speciallægesektoren. På en helt håndgribelig måde har aftalen gjort det tydeligt for regioner og hospitaler, at vi praktiserende speciallæger kan løse en lang række af de opgaver, der ellers løses på hospitalerne. Det kan blive meget vigtigt i den kommende tid.

Vilkårene er uændrede. Det betyder, at:
•    Alle ydelser, der er registreret med registreringskode 1017, kommer uden for knæk
•    Alle ydelser, der er registreret med registreringskode 1017, holdes uden for deltidsydernes omsætningsloft
•    Al omsætning, der er registreret med registreringsydelse 1017, fratrækkes i tilfælde af, at vi kommer til at overskride den økonomiske ramme

Husk at registreringskode 1017 KUN kan anvendes for patienter, der er henvist til jer via speciallægevisitator.
Udrednings- og behandlingsretten gælder for viderehenviste patienter for henvisninger modtaget på sygehuset d. 1. marts 2021 og frem.

Klik her for at læse mere om udrednings- og behandlingsretten i FAPS Nyt nr.19/2021.

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier og Per Flesner