FAPS-Nyt 44/2020 Mange har taget videoløsning i MinLæge app i brug

Kære kollega

Tirsdag før påske blev det muligt for alle 1000 praktiserende speciallæger at anvende videoløsningen i MinLæge app’en til videokonsultationer med vores patienter.

Og allerede i går – dagen efter påske – havde 95 af os brugt løsningen. Det er da flot!

Det viser, som vi også havde hørt fra de alment praktiserende læger, at det er en velfungerende løsning, som har mange fordele. Det gør det også nemt for os, at mange patienter allerede har vænnet sig til at bruge denne videoløsning, som de har i MinLæge app’en i deres mobil-telefon.

Det er en sikker løsning, og næste skridt bliver at få den integreret i vores praksis-IT systemer.

Jeg er klar over, at anvendelse af video ikke er lige relevant i alle specialer – og i nogle specialer måske slet ikke. Men der er også mange specialer, som har været glade for muligheden for at anvende video i denne corona tid. Og selv om vi nu genåbner speciallægepraksis har Sundhedsstyrelsen pålagt os at minimere smitterisiko ved at anvende telefon- og videokonsultationer så meget som muligt, frem for at patienterne møder fysisk op i klinikken

Hvis du endnu ikke har taget løsningen i brug, får du nedenfor en grundig forklaring om, hvad du skal gøre for at komme i gang.

Hvad skal du gøre for at bruge MinLæge app’en
Som speciallæge skal du logge på en webside med din medarbejdersignatur for at oprette patienter i "Det virtuelle venteværelse". For at foretage videokonsultation skal du selv have udstyret til det, dvs. en computer med kamera og mikrofon. Derudover skal du bruge Google Chrome som browser.

For at komme godt i gang kan du læse denne vejledning, hvor der også er direkte link til at logge på løsningen.

1)  Patienten skal have hentet og installeret Min Læge app'en til sin smartphone (og have gennemført første login med NemID, som også medfører samtykke til, at vi gør patienten "app-aktiv"). 

2)  Klinikken skal tilføje patienten (med cpr-nummer) til Patientlisten i klinikkens virtuelle venteværelse.
Alle vejledninger både til klinik og patienter finder du på denne side: www.minlaegeapp.dk. Her finder du også videoer med vejledning og information om, hvordan man holder en god videokonsultation.

Løbende forbedringer
Løsningen forbedres løbende og der arbejdes allerede nu på en tættere integration til lægesystemerne.

Hotline og tekniske spørgsmål til TriFork
Hvis I har tekniske problemer med at tilgå og bruge MinLæge app’en, så kan I kontakte udviklerne fra TriFork. De sidder klar ved telefonerne på tlf. 20 61 84 51 eller mail vv-support@trifork.com.

Bedste hilsner
Kirsten Ilkjær