FAPS-Nyt 44/2019 Sekretariatets åbningstider mellem jul og nytår 

Kære medlemmer

FAPS' sekretariat holder lukket fra den 21. december 2019 til og med 1. januar 2020.
Har du akut behov for hjælp i dagene 23., 27. og 30. december, kan du ringe på tlf. 3544 8500. Her vil du blive stillet om til den vagthavende medarbejder.
Vi ønsker alle god jul og godt nytår.

Med venlig hilsen
Sekretariatet