FAPS-Nyt 44/2018 Glædelig jul og godt nytår 

Kære kolleger

Tak for endnu et travlt FAPS-år, hvor Overenskomst 2018 kom fint fra start, og vi fik genoptaget moderniseringsprocessen.

Da statsministeren før sommerferien varslede en kommende sundhedsreform, gav det startskuddet til en intensiv proces i FAPS’ bestyrelse og repræsentantskab, hvor vi på en række møder har drøftet, hvordan speciallægesektoren kan ruste sig til de nye tider.
Emnet vil også blive sat på dagsorden for forårets medlemsmøder i de 5 regioner. Jeg vil opfordre jer alle til at holde øje med indbakken, når der i det nye år lander en invitation til medlemsmøder i FAPS. Det ligger mig meget på sinde, at så mange som muligt deltager i debatten om speciallægesektorens rolle i fremtidens sundhedsvæsen - for fremtiden, det er lige om lidt!

Arbejdet med PRO-projekter har udviklet sig meget flot, så tak til alle jer, som har lagt ekstra energi i at idéudvikle og gennemarbejde projekterne. De sidste speciallæger blev akkrediteret i løbet af 2018, og vi kan se tilbage på en proces og et resultat, som vi kan være rigtig stolte af. Jeg synes, at det er fantastisk, at det med ganske enkeltstående undtagelser lykkedes at få alle 1000 praksis akkrediteret.
I 2018 har psykiaterne været udpeget til risikobaseret tilsyn, og jeg vil gerne sige en stor tak til jer, som har leveret så flot et resultat.

I bestyrelsen har vi sagt farvel til 5 gode kolleger, som hver især har ydet en stor indsats for FAPS. Derfor vil jeg gerne sige en stor tak til Neel Gerner, Michael Lohmann, Jan Jørgensen, Marc Allan Hansen og John Dræby Kristiansen. Samtidig har vi fået 5 nye, engagerede kolleger i bestyrelsen, og jeg kan fortælle, at samarbejdet i den nye bestyrelse tegner rigtig godt.
Som altid har sekretariatet med stor professionalisme støttet op omkring FAPS arbejdet og i forhold til medlemsbetjeningen. Jeg ved, at mange af jer har haft kontakt til dem og fået god hjælp i årets løb.

Jeg håber, at I alle får en dejlig juleferie og vil ønske en glædelig jul til jer og jeres familier og ønske jer alle et godt nytår.

Bedste hilsner
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS