FAPS-Nyt 43/2020 Værnemidler til speciallægepraksis

Kære praktiserende speciallæger

I forlængelse af Sundhedsstyrelsens notat af 12. april 2020 har FAPS været i dialog med Danske Regioner angående værnemidler til de praktiserende speciallæger:

Danske Regioner oplyser, at der er begrænsede værnemidler til rådighed på de regionale lagre, og mulighederne for at indkøbe på markedet er udfordrede. Det er derfor nødvendigt med en restriktiv praksis, og det er helt centralt, at der ikke opbygges lokale lagre af værnemidler hos de praktiserende speciallæger.

De praktiserende speciallæger vil i løbet af ganske kort tid fra deres region få leveret en pakke med værnemidler bestående af:

• 25 kirurgiske masker til patienter, type 1 eller 2

• 10 kirurgiske masker til speciallægen, type 2

• 5 visirer

• 5 overtrækskitler

• Håndsprit

• Handsker

Ovenstående gælder for alle specialer, dog vil der blive leveret dobbelt pakke til de specialer, som vurderes at have et særligt behov. Det drejer sig om øre-næse-hals, kirurgi og intern medicin.
Den første levering vil være gratis for speciallægerne.

Efterfølgende vil hver klinik kunne rekvirere flere værnemidler fra egen region efter behov. Dette skal der betales for.

Regionerne oplyser, at de vil følge op på forbruget for at sikre at der ikke sker et overforbrug.

FAPS vil snarest give besked om, hvor man skal henvende sig for at foretage ekstra bestillinger i de enkelte regioner.

Venlig hilsen
Sekretariatet