FAPS-Nyt 43/2019Tal for omsætningen i perioden april - oktober 2019 

Kære Kolleger

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden april 19 - oktober 19.

Tallene viser en meromsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på kr. 18,1 millioner svarende til 1 pct.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de syv første måneder i opgørelsesperioden april til december (9 måneder). Herefter vil opgørelsesperioden følge kalenderåret.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS' sekretariat på Tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS