FAPS-Nyt 43/2018 Information om tilskud til cannabisprodukter i forsøgsordningen 

 Lægemiddelstyrelsen har bedt os viderebringe denne information:

Den 1. januar 2019 indføres en særlig tilskudsordning for cannabisprodukter omfattet af den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis. Tilskudsordningen gælder med tilbagevirkende kraft for køb foretaget fra 1. januar 2018.
Som læge skal du ikke foretage dig noget, da tilskuddet automatisk beregnes på apoteket fra den 1. januar 2019. Tilskud for køb foretaget i 2018 udbetaler vi direkte til patientens NemKonto i 1. kvartal 2019.

Læs mere her på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.