FAPS-Nyt 42/2019 Tal for omsætningen i perioden april - september 2019

FAPS-nyt december 2019

Kære Kolleger

Der foreligger nu tal for omsætningen i speciallægepraksis i perioden april 19 - september 19.

Tallene viser en meromsætning i forhold til speciallægesektorens økonomiramme på kr. 2,5 millioner svarende til 0,2 pct.

Det fremgår med rødt af ovenstående oversigt, hvilke specialer der har overskredet deres specialespecifikke andel af rammen.

Dette er de seks første måneder i opgørelsesperioden april til december (9 måneder). Herefter vil opgørelsesperioden følge kalenderåret.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FAPS' sekretariat på Tlf.: 35 44 84 08.

Med venlig hilsen
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS